Мирослав Христов

Мирослав е студент във ФЖМК на СУ "Св. Климент Охридски". Занимавал се е с музика през голяма част от живота си. Интересите му се разпростират от изкуство и чужди езици до история и (гео)политика. Обича черния цвят, кучетата и природата. Вярва в думите на Сервантес: "Свободата е най-висшето благо!"
1 Статия