Как да проверя дали съм в кредитния регистър?

Централният кредитен регистър представлява база данни, поддържана от БНБ, в която се съхраняват кредитните досиета на получателите на заеми. Ако някога сте теглили кредит, то вашето кредитно досие се съхранява в кредитния регистър. В него се съдържа информация за цялостното ви поведение и изпълнението на задълженията ви като потребител на кредити. Чистото кредитно досие е от съществена важност за одобряване на молба за заем, а лошото е основната причина за отказ при кандидатстване за кредит.

Банковите и небанкови финансови институции имат достъп до досието ви и благодарение на него преценяват дали сте благонадежден потребител, който обслужва съвестно, редовно и според сключения договор своя кредит. Информацията, съхранявана в досието ви, е ценен ориентир за кредитните институции. Тя е с давност 5 години. Подпомага минимизиране на финансовия риск, който поемат институциите, отпускайки заеми, както и редуцира броя на отпуснатите лоши кредити. Така финансовите институции се предпазват от загуби. Икономиката на държавата зависи пряко от банковата и финансовата система, което налага свеждане до минимум на лошите заеми с цел поддържане на финансовата стабилност.

Преди да попълните молба за кредит, е добре да извършите справка за състоянието на своето кредитно досие. Възможно е там да се съдържа грешна информация, която да ви попречи да получите желания заем. При откриване на неточности следва да се коригират. БНБ не следи и не проверява подадената информация, сигналът ви следва да е насочен към кредитната институция, подала грешни данни.


Как да проверя дали съм в кредитния регистър?

Всяко физическо и юридическо лице при определен ред има право на достъп до информацията, която се съхранява за него в ЦКР, безплатно при първа проверка в рамките на една календарна година за физически лица или срещу скромна такса при последваща проверка.

Ако се нуждаете спешно от информацията и не е възможно да изчакате 14-дневния срок за безплатно получаване на справката, може да се възползвате от спешна поръчка и да получите документа в срок от 7 работни дни до 4 часа, заплащайки такса от 2 до 20 лв. Подробна информация за начина на плащане и конкретната такса според срока за получаване на справката може да намерите на сайта на БНБ.

Най-общо проверката може да бъде извършена по електронен път, по пощата или на място. За да бъде извършена проверката, изискуеми са следните документи от физическите лица:

  • Заявление по образец, подадено лично от лицето или от негов изрично упълномощен представител и пълномощното на представителя;
  • Документ за самоличност;
  • Документ за платена такса.

За юридическите лица се изискват допълнително и следните документи: актуално удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК/ПИК на заявителя и удостоверение за актуално състояние на лицата, които не са вписани в Търговския регистър.
Коментари

Свързани:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *