Какво е ИЧР или как ООН изчислява колко се развиваме?

ИЧР – индекс на човешкото развитие, който се използва, за да се изчисли колко се развива една страна и дали тя е развита или развиваща се.

Въвеждат го пакистанецът Махбуб ул Хак и други икономисти, вдъхновени от идеите на Амартя Сен, през 1990 година.

Използва се от Програмата на Организацията на обединените нации за развитие, като след 2010 година към методологията на изчисление се добавя и критерия неравенство.


Какво е ИЧР или как ООН изчислява колко се развиваме?

Факторите, които влияят на ИЧР

  • Продължителност на живота и здравословен начин на живот;
  • Има ли достъп до продукти от първа необходимост – питейна вода, жилище, добра хигиена, медицински услуги;
  • Знание или равнище на образование, което се изчислява според степента на грамотност на възрастните;
  • Отчита се броят на записалите учащи начално, основно, средно и висше образование;
  • Задоволяване от нематериални блага, като възможността за участие при взимане на решения в обществото или на работното място;
  • Жизнен стандарт – естествен логаритъм от БВП на глава от населението в съотношение с покупателната възможност.

Критики

Индексът на човешкото развитие често е критикуван. Едни от честите причини затова са липсата на внимание към технологичното развитие, приноса на човека към цивилизацията, липсата на внимание към развитието от глобална гледна точка и съсредоточаване само към резултата на дадената държава.


Класация на държавите

В края на 2020 година излиза класацията за 2019, която изглежда така:

1. Норвегия
2. Ирландия
2. Швейцария
4. Хонконг
4. Исландия
6. Германия
7. Швеция
8. Австралия
8. Холандия
10. Дания
….
56. БЪЛГАРИЯ

Въпреки че ние се намира доста назад в класацията, индексът на България е един от високите в световен мащаб. Колко е правилен и обективен той, всеки може да реши сам за себе си, защото „развитието“ е различно понятие за всеки.

Но от тази класация е много показателна за едно. Големите икономики са извън първите 10. САЩ, Китай, Великобритания са назад, след малки държави като Исландия, което поставя няколко въпроса: Достатъчно показателен ли е БВП колко е развита една страна? Ако си развита икономика означава ли, че гражданите ти живеят добре? Кое е по-важно – хората да живеят добре или БВП да расте?
Коментари

Свързани:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *