Отбелязваме Международния ден за премахване на робството

На 2 декември ООН отбелязва Международен ден, напомнящ премахването на робството. Той е приет с решение на Общото събрание на ООН през 1949 г.

Робството е социално-икономическа система, при която хора са разглеждани като собственост. Това е най-позорният и срамен момент от историческата реалност на човечеството.

Робите са имали по-малко права от тези на животните. Робът не е притежавал лична свобода и често е бил подложен на принудителен труд, мъчения и убийство.


Отбелязваме Международния ден за премахване на робството

Робите са били притежавани от момента на тяхното залавяне, покупка или раждане. Лишени от правото да се придвижват, да отказват да работят или да изискват заплащане за труда си. Дори някои правни системи са позволявали робите да бъдат убивани според желанието на господаря си.

Робството е официално забранено във всички страни по света. Но според много източници, то продължава да функционира като нелегална, криминална структура в някои части по света. Според различни оценки и проведени журналистически разследвания в света съществуват около 12 до 27 милиона съвременни роби.

Повечето от тези хора са дългови роби, главно в Южна Азия, които са загубили свободата си като обезщетение за неизплатени задължения. Невероятно, но факт! В развитите страни съвременното робство се свързва преди всичко с трафика на хора, главно на жени и деца с цел проституция.


Съществуват свидетелства за наличието на робство при много култури още във времето преди най-ранните писмени източници. Смята се, че масовото робство изисква стопански излишъци и сравнително висока гъстота на населението.

То вероятно е започнало да „процъфтява“ с появата на земеделието 11 хиляди години пр.н.е. Най-ранните писмени сведения за наличие на робство са части от Законите на Хамурапи, съставени в Месопотамия през 18 век пр.н.е. В тях се предвижда смъртно наказание за тези, които подпомагат бягството на роби.

Последната държава, отхвърлила робството е Мавритания. Това е станало относително скоро – през 1981 година.Коментари

Свързани:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.