Контакти

Сайтът Mustak.bg е собственост на „Меломан БГ“ ЕООД.

reklama (at) meloman.bg
02 423 76 53
088 561 2 961

Партньорства, съдържание и пресинформации
Сабина Димитрова: sabina (at) meloman.bg

Главен редактор
Даниел Михайлов: daniel (at) meloman.bg

Управител
Димитър Кесов: dimitar (at) meloman.bg

Mustak.bg в социалните мрежи:

image

  Facebook

image

  Twitter

Вижте и другите ни проекти:

© Meloman.bg | Музиката на твоя живот

MelomanBG

© 10-те най | светът е шарен

10-teBG

© Вкуси ме | Когато вкусът е преди всичко

VkusiMe