Шумерите: истината за тях, мит или реалност

Шумерите или черноглавите… Кои са те? Откъде са дошли? Тези и много други въпроси продължават да бъдат актуални и същевременно една от най-големите загадки за учените по цял свят и до днес.

Изследователите са изумени от високото им технологично, научно и културно развитие. Повечето специалисти са единодушни в мнението, че шумерите са поставили основите на съвременните цивилизации.

Появили са се в южните части на Месопотамия 4000 г. пр.Хр. Никой досега не може да установи обаче откъде са дошли.

До средата на XIX век науката дори не подозираше за тяхното съществуване. Но следата, която остават в човешката история, е видима във всичко заобикалящо ни и познато до днес.

Безспорно с тяхното появяване на историческата сцена човечеството прави гигантски скок в своето развитие. Управляват земите си 2000 години преди Вавилонците да ги завземат, но и да заимстват всичко, открито от тях. А то не е никак малко.

Фундаментални открития и развитие в областта на архитектурата, земеделието, животновъдството, занаятчийството, индустрията, астрономията и математиката са само малка част от тяхното наследство за човечеството.


Първата писменост е тяхно дело, както и хилядите литературни творби, запечатани на глинени плочки – административната подредба, правни кодекси и алманах на земеделието.

Първите училища и болници, в които се практикува научна медицина и хирургия, дължим отново на тях. Те въвеждат първи фабриките за добив и обработка на руда, както и изкуствената направа на различни метални сплави. Обработват бронз, обогатяват рудата и създават първите закрити пещи за леене на метали.

Не по-малък е приносът им в пивоварството, данъчната система, която те въвеждат, паричната единица, както и астрономията като наука. Фармацията е тяхно дело, двукамерният конгрес също, правото, секс-символизмът и библиотечен каталог.

Шумерите: истината за тях, мит или реалност

Първи в историята на човечеството типологизират науката. Техните знания в областта на космогонията и космологията, се преоткриват до днес от съвременните учени на база техни изчисления и записки.

Издават първите сборници с пословици и афоризми, медицински справочници и енциклопедични сборници. Извършвали са мозъчни интервенции не по-зле от съвременната хирургия. На тях дължим съвременните познания по сферична астрономия.

Понятия като зенит, разделянето на окръжността на 360 градуса, хоризонт, оси на небесната сфера, полюси, еклиптика и много други. Всичко това възникнало в Шумер – внезапно!!!


Не по-малко изумление будят невероятните математически познания на шумерите. Те използвали шейсетична бройна система и позиционен принцип за изобразяване на цифровите записи. Така шумерите можели да изчисляват дроби, да умножават милиони, да извличат корен и да издигат в степен.

Ние, съвременните хора, и сега използваме шумерската система за изчисление – делим часовете на 60 минути, минутите – на 60 секунди. Делим денонощието на 24 часа, годината – на 12 месеца и използваме дузината като мерна единица.

Но най-голямото удивление на учените било, когато, изследвайки шумерската математика, достигнали до откритието, че бройната им система е свързана тясно с прецесионните цикли.

Шумерите: истината за тях, мит или реалност

Шейсетичната бройна система акцентира вниманието на числото 12 960 000, което се равнява точно на 500 големи прецесионни цикъла, осъществяващи се за 25 920 години. След всичко това естествено възниква въпросът: “Как така шумерите, чиято цивилизация е просъществувала само около 2000 години, са могли да забележат и фиксират цикъла на небесно движение, продължаващ 25 920 години(!!!)?” Не показва ли това, че са наследили невероятните си знания от боговете? Но кои са тези богове? Защо са избрали именно тях?

Много въпроси чакат своите отговори. Една теория на учените, колкото и фантастично да звучи, се опитва да обясни цялата тази мистерия около шумерския въпрос.

Някои изследователи предполагат, че шумерите са заточени затворници от друга планета. Те са били оставени на Земята без оръжие, без никакви технологии и се е наложило да организират своето съществуване на базата знания, които са имали. Липсата на модерна технологична база не им е попречила да създадат своя с наличните средства и ресурси, с които са разполагали тук, на Земята.


Смесвайки се с местните жители, те постепенно им предават своите знания и умения, в което има логика поради поливалентното еволюиране във всички направления. Строителната им архитектура удивлява и до днес. А познанията им за Космоса и Вселената са най-силната им страна. Те познават всички планети в Слънчевата система, знаят точните им цикли, хелиоцентрични орбити, движението им по елипса и тяхната точна подредба.

Данни за това експертите откриват в техните справочници, които са оставили. Много от планетите, описани от шумерите, са открити доста по-късно от съвременната наука.

Друго, което изумява учените е, че те споменават планети, които до днес не са открити, но се предполага, че съществуват. Например мистичната за съвременните научни среди планета Нибиру, която прави обиколка на Слънцето за 12 000 години. Едва наскоро астрономи от Калифорнийския университет повдигнаха завесата, че има реални данни за нейното съществуване.

Изводите си са направили от движението на новооткрити планети-джуджета и други малки обекти. Смята се, че орбитите на тези малки тела се влияят от тежестта на скрита масивна планета. Учените смятат, че тя може да е била изхвърлена в дълбокия космос от гравитационната сила на Юпитер или Сатурн.

На този етап обаче Нибиру не може да бъде видяна със съвременна оптична техника. Откъде тогава шумерите са знаели нещо, за което съвременната наука предполага, че съществува, но все още не може да открие? Тук някои уфолози и специалисти от академичните среди се опитват да дадат смислено обяснение. Според тяхната теория Нибиру е минала покрай Земята, именно в периода, в който се появяват шумерите.

Това предположение разбунва духовете в научните среди, защото реално се изказва твърдението, че на нея съществува живот, както на Земята, но в много по напреднал еволюционен процес.


Но специалистите иноватори не спират дотук. Те изказват възможността, при приближаване на орбитите на двете планети, космически апарати със затворници на борда да са използвали възможността да доставят заточеници на нашата планета. Колкото и фантастично да звучи, не можем да отречем факта, че носи и известна правдоподобност. Има някаква логика в тези твърдения.

Шумерите са основали свои градове-държави. Всеки един се е управлявал от отделни касти, имали са върховен лидер, но непрестанно са воювали помежду си. Същевременно всички градове-държави са се развивали на еднакво революционно ниво. Характерно за психологията на затворниците е тяхното групиране около свои лидери на „банди“.

Същите характеристики може да се дадат и за едно обикновено общество, но с една разлика. Всяко отделно общество на шумерите е опитвало да въведе абсолютна хармония в своето съществуване, но е изпитвало нетърпима агресия към останалите. Нещо характерно за „лоялните последователи“ на своите лидери. Подобни разделения на „мини общества“ може да се наблюдава в затворите и днес.

Шумерите: истината за тях, мит или реалност

Все пак няма открити научни доказателства за тази теория, но изхождайки от историческите факти за внезапния научно-технологически подем на шумерската цивилизация, не бива да се пренебрегва и подобна теория.

За един определен момент се споменава усилен контакт с извънземна раса – наречена анунаки. Според писанията им става ясно, че анунаките са идвали от Нибиру, за да добиват златна руда на нашата планета. След това внезапно контактите са прекратени. Дали това не се случва с отдалечаването на Нибиру от Земята, остава още загадка.

Има хипотеза, според която именно първите шумери са били част от анунаки, заточени да изкупват вината си в земните рудници. След това са били зарязани от своите и остават тук – заточеници, далеч от родната си планета.


Има открити писмени знаци, оставени от легендарния народ, в които се описват прякото кръвно родство на един или друг владетел на шумерите с боговете. Предположенията на уфолозите са, че оставяйки за постоянно на Земята, първите шумери са се смесили с местното население и в течение на времето са били асимилирани от него.

В продължение на векове историята за първоначалния им произход се е предавала и записвала от всяко следващо поколение. Като родоначалниците на определени семейства са останали известни със своя „божествен произход“. Именно оттам е заимствана по-нататъчната традиция и сред други народи да определят своите лидери (царе, фараони, владетели) като преки потомци на „Боговете“.

Така на по-късен етап, се зараждат и митовете в историята на човечеството – за Зевс в древна Елада, Ра в Египет и т.н. Науката не е открила преки доказателства за тази теория това, но косвените са изключително много. А случаят с шумерите е такъв, че науката е безсилна да предостави своите доводи и факти.

В този случай историческите записки са го направили. А щом има история, която не може да се обясни, логично възникват вероятни теории, които трябва да се потвърдят.

Изследванията в тази насока продължават. Продължават и споровете. Но едно е ясно: с появата на шумерите на историческата сцена, светът прави огромен революционен скок в своето развитие. С основание могат да ги наричаме основоположници на съвременните цивилизации.
Коментари

Свързани:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.